Rímskokatolícky kostol postavený v roku 1926. Zasvätený rodičom Panny Márie sv. Joachimovi a sv. Anne.

Farský list – program bohoslužieb  26.10.2020-08.11.2020