Prvé údaje  o obci  Husák  sa zachovali z roku 1548 za panovníka kráľa Ferdinanda I. Toto  územie vlastnili šľachtici Drugetovci. Ich dedičným panstvom bolo hradné  panstvo   Nevické,  toho času Ukrajina, ktorého  majetkovou  súčasťou bola aj dedina Husák.
                   Neznámy muž Husák bol prvým šoltýsom vo vznikajúcej dedine, ktorá dostala názov s jeho prezývkou. Šľachticom Drugetovcom patrila  aj v 16. a 17. storočí,pričom patrila k slovenským dedinám tohto panstva.
V poslednej  štvrtine 16. storočia sa  prisťahovalo niekoľko rodín a dedina
vzrástla.  V roku  1599  v nej stálo  32  obývaných  poddanských domov.  V roku 1715  klesla na 10 poddanských domov, z neznámych príčin buď  vymretím  alebo  odsťahovaním. V roku  1720  mala dedina  9 poddanských  domov. V  roku 1928  mala   34 domov a  385  obyvateľov.
                   Domy sa stavali zbojníckeho typu / z obidvoch strán domu boli dvere Stavebným materiálom bolo drevo a hlina.  Do roku 1960  bola k obci pričlenená osada Močidlá, ktorá je vzdialená lesnou cestou 3 km a mala 10 domov.
                   Obyvatelia obce  sa  po stáročiach  zaoberali  poľnohospodárskou výrobou,chovom dobytka a prácou v lese.