Na jeho južnej strane, 2 km od hraníc z Ukrajinou, je neveľká kotlina v ktorej sa nachádza obec Husák.

     Na severe susedí s obcou Koromľa, na severovýchode s obcou Petrovce a na východe sú lesy ktorými prechádza hranica Ukrajiny. Cez dedinu vedie cesta a pri nej tečie malý potok, ktorý vyviera z lesa neďaleko obce Petrovce . Smeruje k obci Krčava cez údolie, ktoré v minulosti slúžilo ako lúky a pasienky.

     Stred obce leží v nadmorskej výške 220m. V chotári sa nadmorská výška pohybuje od 150 – 338m . Celková výmera chotára je 1 395 ha.